Hoá chất huyết học Thú Y

HOÁ CHẤT PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC
DÀNH CHO MÁY HUYẾT HỌC THÚ Y
HÃNG SẢN XUẤT:TESLA
NƯỚC SẢN XUẤT:VIỆT NAM

Diluent Vet 20l
Alpha Lyse Vet 500mL
Cleaner 5L
EZ SuperClean 100mL

Danh mục: